Support


Har du frågor eller problem du vill ha hjälp med?

 

Har du som slutanvändare frågor så finns det en ansvarig på ditt företag/organisation som är väl insatt i verktyget. Men är du ansvarig för e-Bounce på i verksamhet så kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig vidare.

Bonigi AB

www.bonigi.se
epost:
telefon: 036-44 00 800

 
 
 


© 2010 Bonigi AB | e-bounce@bonigi.se | www.e-bounce.se